Vooraleer ouders hun kind kunnen inschrijven in een school moeten ze instemmen met het schoolreglement en met het opvoedingsproject van de school. Onze infobrochure waarin dit project is opgenomen vind je bij 'Opvoedingsproject'. De link naar het schoolreglement vind je hieronder. In ons schoolreglement wordt er regelmatig verwezen naar de infobrochure onderwijsreglementering. Daarom hebben we de link daarnaartoe ook op deze pagina geplaatst. Ten slotte vind je nog een derde link naar de bijdrageregeling die een bijlage is bij ons schoolreglement.

 

Het schoolreglement van Kinderland

Infobrochure onderwijsreglementering

Bijdragelijst 1 september 2017